Det kommunala fastighetsbolaget Higab i Göteborg har startat ett pilotprojekt i stadsdelen Kviberg med tre stadsnära odlingar intill sina hus. Ambitionen är att utnyttja oanvända ytor till att minska urholkningen av den biologiska mångfalden, vilket är ett mål för Göteborgs Stad.

Higab har samarbetat med The Foodprint Lab som har designat varje stadsodling och matchat odlingsplatser med personer och aktörer som vill odla. Odlingarna sköts inte bara av privatpersoner, vid till exempel Kvibergs kaserner är det en förening och stadsbönder som odlar och säljer grönsaker till både privatpersoner och restauranger.

Pilotprojektet kommer att pågå i tre år innan det utvärderas. Om resultatet blir bra kan det bli fler odlingar. Satsningen är en del av stadsodlingsprojektet Grow Gothenburg som ingår i stadens 400-års-jubileum 2021.

Higab