Bild: Next2Sun

Går det att odla och ha produktion av solel på samma mark? Det ska ett forskningsprojekt vid Mälardalens högskola undersöka.

Ett agrivoltaiskt system är kombinationen av jordbruksverksamhet och solparker. Det är vad som ska prövas vid en prästgård utanför Västerås. I projektet ska solcellspaneler monteras vertikalt i rader och mellan dem ska vall odlas.

– Ett sådant system kan enkelt kombineras med normal jordbruksaktivitet som kräver stora maskiner. Samma bit mark kan generera intäkter från två verksamheter, säger projektledaren Pietro Campana.

Producerar som vanlig solcellspark

Installationskostnaden för vertikala system är likvärdig den i markbaserade anläggningar. De lodräta solcellspanelerna alstrar el på båda sidor så även om panelernas vinkling inte är optimal producerar de lika mycket som i en vanlig solcellspark.

Pietro Campana konstaterar att solinstrålningen blir en utmaning och att panelernas skuggning kan öka markens fuktighet vid torka.

– Vi vet inte heller hur avkastning och grödans kvalitet påverkas under ett normalt år, säger Pietro Campana.

Lantbrukaren Ulf Andersson är den som driver Kärrbo prästgård. Han är förväntansfull. Till ATL säger han:

– Det är alltid roligt att testa något nytt. Bevattning samt kylar och frysar till köttet bidrar till hög strömförbrukning och de pratar om att anläggningen kan göra oss självförsörjande på el under sommaren.

Projektet, som till merparten finansieras av Energimyndigheten, sträcker sig från första september i år till sista december 2022.

ATL