Malmö har planer på att göra om sina nio kommunala parkeringshus, helt eller delvis, till elfordonsparker för elskotrar, elcyklar och elbilar.

Parkering Malmö, som kan komma att byta namn till ”Mobilitet Malmö”, ska fokusera mindre på att erbjuda parkeringsplatser för vanliga bilar och mer på att bli ”hot spots” för reselösningar, där malmöborna ska kunna hyra de fordon de vill.

– En genomsnittlig privatbil står stilla nästan hela sin livslängd. Att kunna välja ett lämpligt fordon precis när man behöver är en lösning som ligger i tiden, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden

Kommunen ska nu utreda om de nio kommunala parkeringshusen helt eller delvis kan göras om till den här typen av elfordonsparker.

Redan nu satsar Parkering Malmö på att göra sina parkeringshus mer hållbara med växtväggar och solceller.

Nyligen blev installationen av 450 m2 växtväggar klar på det nyrenoverade parkeringshuset Anna. Växtväggarna växer inifrån och ut och inte nerifrån och upp, och förväntas stå i full prakt våren 2020. Växtväggarna har ett automatiskt bevattnings-/gödningssystem, och kommer att innehålla 40 olika växtarter, varav 15 ur den svenska floran samt blommande arter mellan april och oktober. Själva väggpanelen består av ihålig betong, och har goda bullerdämpande egenskaper.

En solcellsanläggning ska installeras på P-husets tak, och målet är att anläggningen ska kunna leverera ca 250 000 kwh/år som ska användas till elförsörjning i P-huset.

− Inledningsvis kommer vi att behöva sälja överskottsel som uppstår under årets soligaste perioder, men planen är att vi framöver ska investera i någon typ av lagringsmöjlighet så att vi istället kan använda överskottselen under natte- och vintertid, berättar Michael Olsson, Vd på Parkering Malmö.

Solcellsanläggningen ska utformas så att den även kan samla upp regnvatten för bevattning av husets växtväggar.

Sydsvenskan

Parkering Malmö