Flygplatsen i Örnsköldsvik ska bli forskningsarena för att ta fram en helhetslösning för hur en fossilfri flygplats ska se ut. Det är avsikten med ett nytt samarbeta mellan LFV och Vattenfall.

Den nya forskningsarenan LARC, LFV Aviation Research Center, ska inriktas på att ta fram fossilfria lösningar som sedan kan användas vid andra svenska flygplatser.

Det handlar bland annat om hur transporterna ska göras fossilfria, vilket innefattar flygplanen i sig men även övriga fordon som bussar, bilar, bogserare och traktorer. En sak man ska titta närmare på är laddlösningar och/eller batteribyte.

– Vi vill tillsammans med LFV hitta lösningar och installera laddinfrastruktur för att det ska bli möjligt att helt gå över till eldrivna fordon – till, från och inom flygplatsområdet och på sikt även för eldrivna flygplan, säger Maria Lindberg, chef för elektrifierade tunga transporter inom Vattenfall Network Solutions.

Vidare ska arbetet utveckla energilösningar som mikroproducerande infrastrukturer, exempelvis solcellsanläggningar och batterilager, samt avbrottsfri kraft genom till exempel redundanta system och dess kringtjänster.

Lösningarna för en fossilfri flygplats i Örnsköldsvik ska sedan kunna fungera som mall för fler flygplatser. Nästa steg är att undersöka exportmarknader med tillhörande strukturer och strategier för fossilfria lufthamnar.

Luftfartsverket