Svenska och kinesiska forskare har tagit fram organiska solceller optimerade för att omvandla normalt inomhusljus till el. Det är låga effekter det handlar om, men nog för att till exempel driva de sensorer som följer med sakernas internet.

Med införandet av internet of things, sakernas internet, förväntas antalet uppkopplade produkter både ute i samhället och i våra hem, öka kraftigt. Inte minst alla de sensorer som känner av och mäter fukt, partiklar, temperatur och mycket annat. Efterfrågan på små, billiga och förnybara energikällor ökar därför snabbt, bland annat för att komma undan ständiga och dyra batteribyten.

Det är här de organiska solcellerna kommer in. Förutom att de är flexibla och böjliga, billiga att tillverka och kan tillverkas i en tryckpress på stora ytor har de ytterligare en fördel: Det ljusabsorberande skiktet består av en blandning av olika material, donator- och acceptor-material, och möjligheterna är stora att ställa in, optimera, solcellerna för olika spektra – för ljus av olika våglängd.

– Det här arbetet är ännu ett steg mot användningen av solceller i vår vardag för att driva alla de produkter som kopplas till Internet of things – Sakernas internet, säger Feng Gao. universitetslektor vid avdelningen Biomolekylär- och organisk elektronik, Linköpings universitet.

Linköpings universitet