Örebrobostäder, Öbo, tar till en annorlunda lösning när man ska börja erbjuda sina hyresgäster elbilsladdning. Istället för laddstolpar satsar bolaget på en större solcellsdriven laddstation med kapacitet för både produktion, lagring och delning av energi och med förberedelser för vehicle to grid-teknik.

Stationen, som byggs i stadsdelen Rosta, blir som en carport med 16 bilplatser och ska vara klar att tas i drift efter sommaren.

Hyresgästerna som bor i stadsdelen får möjlighet att hyra en plats och kan då ladda sina elbilar på den gemensamma ytan.

– Det här är ett sätt för oss att hantera det ökande behovet av laddplatser. Vår uppfattning är att det inte är ekonomiskt försvarbart att bygga enskilda laddstolpar här och där i fastighetsbeståndet och därför satsar vi på större enheter till det närliggande beståndet, berättar Jonas Tannerstad, el- och automationschef på Öbo.

Öbo har under en längre tid utvecklat tekniken för lagring och delning av elenergi i och mellan sina fastigheter. Lösningen en större laddstation är ett steg till på vägen till ett samhälle med elanslutna hus och bilar som aktiva delar i energisystemet och som bidrar till att tidvis minska effektuttaget i syfte att även avlasta elnätet både lokalt och nationellt.

Öbo tänker även framåt och ser en möjlighet att genomföra konceptet i stor skala.

Elkraftsbranschens intresseorganisation Power Circle tror att 20 procent av alla personbilar kommer att laddas med el år 2025. För Öbo skulle det betyda att det inom några år behövs cirka 2 400 parkeringsplatser som förses med laddboxar.

Örebrobostäder