Tamarinden i Örebro ska bli Sveriges första bostadsområde som producerar, lagrar och delar energi mellan fastigheterna. Förhoppningen är att området ska stå som förebild för resten av landet när det gäller att skapa framtidens hållbara städer.

Stadsdelen, som ska rymma 200 bostäder, en förskola, utemiljöer och flera lokaler, utvecklas av Örebrobostäder, Tornet Bostadsproduktion AB och White Arkitekter.

Samtliga byggnader får stomme av trä. Med hjälp av lokalproducerad energi från bland annat solceller ska stadsdelen bli näst intill självförsörjande. Men det som verkligen skiljer ut den från liknande projekt är användandet av spjutspetsteknik för att lagra energi lokalt och dela denna mellan fastigheter. Något som ska kapa energiförbrukningstoppar och minska onödig förbrukning.

Utmanar normer och juridik

Lösningarna kommer utmana normer och juridik i frågor som rör energi och förhoppningen är att stadsdelen kan fungera som förebild och motor för kommande satsningar på innovativa energilösningar i hela landet.

Lika viktigt i projektet är att utemiljöerna utformas hållbart och därför planeras bland annat smarta dagvattenlösningar så att vatten kan återanvändas till både odlingar och lek. Det är också tänkt att olika slags resurser ska delas mellan kvarteren i området.

Projektet ses också som ett sätt att testa nya sätt att samarbete, vilket kommer att krävas då framtidens smarta, hållbara städer byggs.

– Genom att öppet dela data och dra nytta av varandras kompetenser hoppas vi kunna visa upp ett exempel på hur hållbart stadsbyggande kan se ut i praktiken som fler kan lära och inspireras av, säger Marcus Lindberg, ansvarig arkitekt för Whites förslag tillsammans med Tornet.

White Arkitekter

Bygg Örebro