Öppna trafikdata kan komma att ge nya innovativa tjänster för till exempel kollektivtrafik och laddinfrastruktur.

Bakom utvecklingen står en EU-förordning som innebär att myndigheter och operatörer måste tillhandahålla metadata i en nationell åtkomstpunkt som är öppen för alla.

Totalt har EU pekat ut 49 datakategorier som ska göras tillgängliga och att samla in alla trafikdata kommer att ta tid. Men till årsskiftet ska den första fasen vara klar då delar av kollektivtrafikdata samlas och öppnas upp.

Tanken är att både offentliga aktörer och tredjepartsaktörer ska kunna bygga nya innovativa tjänster som bygger på dessa data.

För kollektivtrafikens kan det handla om tjänster för tidtabeller, var hållplatser är lokaliserade samt t ex om att få information om en viss buss avgår som planerat, som kan göras tillgängliga.

Hela projektet är planerat att vara klart 2022. Då ska till exempel data om sådant som var det finns lånecyklar, laddningsstationer för elbilar och hyrbilsstationer vara tillgängliga.

Ett stort antal aktörer, även stora som Google och Apple, testar nu vad man kan göra med de data som blir tillgängliga. Dock kan det dröja en bit in på nästa år innan de första tjänsterna blir klara.

Computer Sweden