Med hjälp av en onlineplattformen RecyClass kan förpackningsproducenter få hjälp att kontrollera hur återvinningsbara deras plastförpackningar är.

RecyClass är ett branschöverskridande initiativ, som arbetar för att främja återvinningsbarheten av plastförpackningar i Europa. Initiativet arbetar bland annat med utveckling av innovativa material, certifieringar för återvinningsbarhet och spårbarhet för återvunnet innehåll för plastförpackningar.

RecyClass har också ett onlineverktyg. Med hjälp av några frågor går det med verktyget att utvärdera hur bra en plastförpackning är ur återvinningssynpunkt.

Frågorna handlar exempelvis om vilket material en förslutningsmekanism är tillverkad av eller hur stor del av förpackningen som viktmässigt består av en och samma polymersort. Slutomdömet och den åtföljande rapporten kan sedan användas som stöd för att ändra förpackningsdesignen som gör förpackningen bättre och enklare att återvinna.

Packnews