Om Miljö Online

Miljö Online har bedrivit omvärldsbevakning inom miljö och hållbarhet i över 20 års tid. Vi kan erbjuda två tjänster.

Miljö Online Professional är vår dagliga omvärldsbevakningstjänst för dig som arbetar professionellt med miljö- och hållbarhetsfrågor inom näringsliv, myndighet eller organisation. Tjänsten är unik vad gäller nyhetsbredd och ger dig och din organisation full koll på aktuella händelser inom hållbarhetsområdet.

Läs mer om Miljö Online Professional

Gå till Miljö Online Professionals webbplats

Miljö Online Trend är en ny tjänst för dig som arbetar strategiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Tjänsten är till för dig som har behov av att ha koll på trender inom miljö- och hållbarhetsområdet, få en djupare insikt i hur hållbarhetsfrågor utvecklas över tid och vill ha tips och vägledning om strategier för att leda hållbart. Miljö Online Trend är en betaltjänst men kommer under en introduktionsperiod att vara öppen för dig som vill testa.

Läs mer om Miljö Online Trend