Foto: Atrium Ljungberg.

Hemmakontoret, kontorshubbar eller drop in-arbetsplatser – är det framtidens arbetsplatser? Mycket möjligt svarar en trendanalytiker medan arbetslivsforskaren tror på snabb återgång till kontoren när pandemin är över.

Många svenskar verkar trivas med distansarbetet, medan det för andra känns påtvingat. Bättre arbetsro, insparad pendlingstid och större frihet hör till de de positiva effekter som nämns, medan avsaknaden av kolleger, det sociala på arbetsplatsen och ensamhet hör till de negativa.

Men en fråga som många ställer sig är vad som kommer hända när pandemin är över.

En av dom som tror på ett koncept med jobbhubbar eller drop in-arbetsplatser är företaget Places, som är på väg att öppna i Stockholm. Men det handlar inte om arbetsplatser i city, snarare i bostadsområden utanför staden. 

– Vi tittar på täta bostadsområden med lite längre pendlingssträckor till stan där många har sitt vanliga kontor. Ju längre pendlingssträckan är till stan desto större är nyttan, säger Places vd och medgrundare Sorosh Sang.

Tanken är att ge möjlighet att jobba där en eller ett par dagar i veckan. Förutom ett trettiotal arbetsplatser finns här också telefonbås och avskilda ytor för exempelvis videomöten.

Påskyndning av utveckling

Ulf Boman, senior rådgivare på konsult- och analysföretaget Kairos Future tror på konceptet. Till Dagens Nyheter säger han:

– Det här är egentligen bara en påskyndning av den utveckling vi sett under lång tid. Dels vad gäller att jobba hemma, men även vad gäller att jobba på hubbar utspridda runt om i landet.

Förändringarna innebär dock inte bara möjligheter. Det finns utmaningar också. Som hur arbetsgivare ska lyckas skapa vi-känsla och hur aktivt och styrt ledarskapet ska vara gentemot dem som jobbar hemifrån eller på en drop in-arbetsplats.

Det är också svårt att utöva ledarskap på distans, till exempel en så vardaglig sak som att som chef söka upp medarbetarna och fråga hur de mår, vad de gör och hur det går.

Tror på återgång till kontoren

En som tror att det traditionella kontoret – den traditionella arbetsplatsen – kommer att vara viktig även i framtiden är arbetsmiljöforskaren Hanne Berthelsen vid Malmö universitet.

– Jag tror det är sannolikt att man kommer jobba mer flexibelt än tidigare, men att kontoret fortfarande behövs för att skapa en samlingspunkt. Det vi sett i vår forskning på arbetsplatser inom akademin är att folk lägger stor vikt vid det sociala. Att man kan fika tillsammans, äta lunch eller bolla idéer och ta upp saker mer informellt. En av utmaningarna när folk sitter hemma är att man aktivt måste söka de kontakterna.

Dagens Nyheter

Fastighetstidningen