Efterfrågan på limträ ökar trots en sjunkande byggkonjunktur. Det visar försäljningssiffror från branschorganisationen Svenskt Trä.

Svenska limträtillverkare levererade över 68 000 kubikmeter limträbalkar och pelare under årets nio första månader. Jämfört med samma period 2018 är det en ökning med över 8 procent.

Projektbalk som säljs till stora byggen, står för närmare 60 procent av den totala volymen, lagerbalk som säljs via bygghandeln har resterande 40 procent. Projektbalk har ökat med över 10 procent jämfört med de tre första kvartalen förra året.

– Det tyder på att professionella kalkylatorer och projektansvariga har blivit bekvämare med att räkna på trä i flervåningshus och stora projekt som sporthallar och andra samlingslokaler, säger Johan Fröbel som är chef för teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä.

Byggvärlden