Det byggs allt mer i trä i Sverige. Mellan 2018 och 2019 ökade andelen flerbostadshusen med trästomme från 13 till 20 procent. Antalet lägenheter i flerbostadshus med trästomme ökade med 48 procent, till 4.034 lägenheter.

Även i år har träbyggandet ökat kraftigt. Trä- och Möbelindustriförbundets prognos är att det under 2020 kommer att ha byggts 9.500 lägenheter i flerbostadshus med trästomme och att det kommer att byggas lika många under nästa år.

– Till viss del beror den ökade andelen på att det totala byggandet samtidigt gick ned, säger Gustaf Edgren på TMF.

Produktionskapaciteten för ökat träbyggnation finns. Stora Enso, Setra och Södra investerar i fabriker för KL-trä med en kapacitet för över 3 000 lägenheter vardera.

Men trots en positiv utveckling finns hinder.

– Ett av de största hindren för ett ökat byggande i det här bristfälliga bostadsbyggarlandet är att det saknas byggrätter och byggbar mark. Och att landets 290 kommuner har olika särkrav för vad som är en godkänd bostad underlättar inte heller att få en rationell produktion, säger Gustaf Edgren till ATL.

ATL