I höst startar ett nytt laboratorium där företag kan undersöka hur de kan utveckla produkter av trämaterialet lignin.

Laboratoriet byggs nu upp vid LignoCity i Bäckhammar och kommer erbjuda labbmiljö för små och medelstora företag som vill utveckla ligninbaserade produkter.

Några användningsområden för lignin som identifierats hittills är bioplaster, kolfiber, kryddor, kosmetika, UV-skydd, brandskydd och asfalt.

– Användningsområdet är stort och vi vill hjälpa det att växa ytterligare och hitta vilka produkter som bäst görs av lignin. Vårt sätt att göra det på är genom att göra resurserna som krävs tillgängliga till potentiella produktutvecklare, säger Robert Gustavsson på LignoCity.

LignoCity