Trots estetiska fördelar är intresset för byggnadsintegrerade solcellsinstallationer svalt från bygg- och fastighetsbranschen. Främst på grund av bristande erfarenhet och osäkerhet kring risker med fukt- och brandsäkerhet. Nu söker Lunds Tekniska Högskola och RISE deltagare till ett nytt projekt, som ska minska oklarheterna.

LTH och RISE planerar att tidigt nästa år söka forskningsfinansiering för ett storskaligt demonstrationsprojekt med byggnadsintegrerade solceller. De söker nu därför fastighetsägare som är intresserade av att delta i projektet och installera en byggnadsintegrerad anläggning under 2022–2024.

Projektets mål är att utveckla en framgångsrik och effektfull demonstration av byggnadsintegrerade solceller i ett nationellt initiativ, vilket kan öppna för en snabbare marknadspenetration.

Varje demonstrationsprojekt förväntas ha sitt eget lokala projekteringsteam, som får stöd av en central expertgrupp kring utformning av installationerna med expertis inom arkitektur, byggprocesser, fukt- och brandsäkerhet, energiproduktion, livscykelkostnad, klimatpåverkan, och användarperspektivet.

Installationerna kommer att länkas via en virtual reality plattform där virtuella besök kan utföras och erfarenheter från de olika projekten kan diskuteras och delas. Plattformen används även för att följa upp resultat och för att öka synligheten mot allmänheten.

Belok