I sommar har HSB Living Lab och TietoEVRY utökat sitt nätverk av uppkopplade bikupor.

Sedan tidigare fanns en uppkopplad bikupa placerad utanför HSB Living Lab i Göteborg och en utanför TietoEVRYs kontor i Kalmar. Nu har två bikupor tillkommit som bildar ett nätverk av uppkopplade bikupor på fyra olika orter.

Inuti kuporna finns sensorer kan mäta temperatur, vikt, lufttryck och luftfuktighet.  All data samkörs sedan i ”BeeLab”, en molntjänst för som kopplar samman alla kupor. Med AI kan informationen sedan analyseras snabbt och i realtid.

– Att digitalisera bikuporna innebär att vi med hjälp av sensorer och IoT-teknik kan samla data som hjälper oss förstå hur bisamhället mår och fungerar. Genom att koppla upp fler kupor mot vår molntjänst får vi bättre möjlighet att jämföra hur olika bisamhällen utvecklas på olika orter i Sverige, säger Mikael Ekström, biodlare och digitaliseringsrådgivare på TietoEVRY.

På HSB Living Lab har projektet bidragit till att boende börjat intressera sig för biodling och vill lära sig mer. Initiativet har också uppmärksammats internationellt.

HSB Göteborg