Bostadsutvecklaren Obos har i samarbete med White Arkitekter tagit fram ett nytt byggkoncept för förskolor. De handlar om Svanenmärkta, solcellsanpassade förskolor i trä.

Svanenmärkningen innebär att förskolorna granskas utifrån energianvändning, byggprocess, ventilation, dagsljusinsläpp och byggmaterial. Huvudsakligen kommer de byggas i trä i både stomme och fasad.

Förskolorna är också solcellsanpassade. Det betyder att de, oberoende av planlösning, orienteras mot syd för att ge maximal solinstrålning från de solceller som kan monteras på taken.

Förskolekonceptet, Start Learning, är utvecklat för att kunna byggas i hela Sverige, utifrån lokala förutsättningar och med fyra till åtta avdelningar beroende på kommunens behov.

Obos