Tillsammans med HSB Living Lab, KTH Live-In Lab och en rad branschkollegor startar Akademiska Hus ett projekt för att få svar på frågor om hur vi kan dela boende i framtiden.

Utgångspunkten är att delade boendeformer ska bli så hållbara som möjligt ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Delat boende, eller så kallat co-living, kan göras på många olika sätt och med varierad effektivitets- och trivselgrad. Akademiska Hus vill nu få svar på vilket det mest optimala sättet är.

Innovationsprojektet innebär att parterna kommer att göra en kartläggning och grundlig analys av ett antal nybyggda student- och co-living-boenden som alla experimenterar utifrån ökad delning av tjänster, resurser och funktioner i det gemensamma delade hemmet.

Några frågor man vill ha svar på i projektet är:

  • Hur bör olika former av delat boende utformas med tanke på användarens behov, smart nyttjande och funktionsoptimering?
  • Vad kan man skapa för mervärden socialt och ekonomiskt?
  • Vilka tjänster vill man ha och vad behövs om man ska dela mer?
  • Vad blir de totala vinsterna ur ett byggnadsutformnings-perspektiv om man är fler som delar på mer? 

– Vi behöver stanna upp och analysera hur våra befintliga byggda miljöer faktiskt fungerar. Vi vill få tydligare svar på vad som upplevs positivt, vad vi bör ändra på, samt hur vi i framtiden därför bör prioritera. Vi vill att det här projektet ska ta sig an fler perspektiv med utgångspunkt i såväl byggnadsutformning som användarnas behov, och hur delat boende kan generera vinster för hållbart samhällsbygge i en större skala som sparar på jordens resurser, säger Linda Teng, bostadsutvecklare och innovationsledare för hållbar stads- och campusutveckling på Akademiska Hus.

Övriga samarbetspartners i innovationsprojektet är Nordic Choice Hotels, Studentbostäder i Linköping AB, Chalmers, KTH, Zynka BIM, Tengbom, Arkitema, Semrén & Månsson och GG arkitekter.

Akademiska Hus

HSB Living Lab