Trafikkonsultbolaget Trivector har släppt en ny version av sin app TravelVu, som används för insamling av resvanedata via mobiltelefoner.

Den nya versionen av TravelVu har fått mer användarvänlig design, fler språk och nya funktioner, såsom ändra resväg.

För varje del i reskedjan tar TravelVu fram information om tid, färdmedel/aktivitet, sträcka, hastighet och resväg. Användaren granskar analysen, ändrar där det eventuellt behövs och godkänner att beskrivningen av dagen är rätt.

Appen kan användas på en mängd olika sätt, till exempel finns kartor som visar hur transportsystemet används av olika färdmedel och grupper, för att göra analyser av väntetider i kollektivtrafiken och för geografiska analyser.

Gävle kommun var hösten 2018 först i Sverige med att genomföra en större digital resvaneundersökning. Tidigare har de genomfört traditionella resvaneundersökningar med pappersenkät. Calle Holmström, trafikplanerare i Gävle kommun, säger att man ser oändliga möjligheter med hur databasen kan användas och kommer att fortsätta med digitala resvaneundersökningar.

Trivector