Google kommer under 2021 att uppdatera karttjänsten Maps med flera miljövänliga funktioner.

Flera av de nya funktionerna kommer att utnyttja artificiell intelligens. En av dessa är att räkna ut bränslebesparande rutter för fordon där hänsyn tas till sådant som trafiktäthet och hur mycket upp- och nerförsbackar olika rutter har. Dessutom kommer bränslebesparande rutter att föreslås som standardrutter så länge de har liknande restid som inte lika bränslebesparande diton.

Karttjänsten kommer också att börja visa var det finns så kallade gröna zoner i städer. Vidare kommer tjänsten lära sig mer om kollektivtrafik i förhållande till cykel- och bilrutter och föreslå det mest effektiva resandet.

Det kommer också att bli möjligt att få information om väder, pollen och allmän luftkvalitet vilket ger möjlighet att förändra hur man planerar sin resa.

Sverige kommer dock att få vänta på de nya funktionerna som till att börja med kommer att introduceras i USA, Indien och Australien.

Läs mer