Trafikverket och SL lanserade på tisdagen en ny trafikinformationstjänst för pendeltågsresenärer i Stockholm.

Den nya tjänsten visar var pendeltågen är och om de är i tid. Syftet är att göra det enklare för resenärer att ta beslut om sin fortsatta resa.

Den nya tjänsten visar pendeltågets position i realtid på monitorer på stationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan. När ett tåg passerar en signal utmed banan genereras en positionsrapport, vilket skickar signaler till monitorerna. Färgkoder visar om tåget är i tid eller sent.

Grönt tåg: tåget är i tid eller högst 3 minuter sent

Gult tåg: tåget är 3–10 minuter sent jämfört med tidtabell

Rött tåg: tåget är mer än 10 minuter sent jämfört med tidtabell

Trafikverket