En ny process att färga textilier är på väg att tas fram vid Textilhögskolan i Borås. Den nya tekniken innebär en kraftig minskning av användningen av vatten, kemikalier och energi.

– I ett vanligt färgbad används det vanligtvis omkring 10 liter vatten per kilo tyg, men med den nya processen, Flex Dyer, använder vi en halv liter vatten per kilo tyg. På så sätt kan vi även reglera så det inte tillsätts lika mycket hjälpkemikalier, berättar Ellinor Niit, universitetsadjunkt vid Textilhögskolan.

Flex Dyer-tekniken innebär att man spänner upp tyget i en metallram och därefter sprayas färgbadet jämt på tyget med dysor. Därefter rullas tyget upp och värmebehandlas i en trycksatt autoklav. Efter ca 60 – 90 minuter är färgningen klar.

Utrustningarna för att spraya och fixera tas fram av företaget Imogo AB och sprayboxen som används på Textilhögskolan är den första i sitt slag. Imogo får dagligen förfrågningar av textila producenter, inte bara ifrån Sverige utan hela världen.

– Hos ett företag i Sjuhäradsbygden byggs just nu en fullskalig pilotanläggning. Här på Textilhögskolan tar vi nu fram en process som sedan ska verifieras i pilotanläggningen, förklarar Ellinor Niit.

– Företag i textilbranschen vill vara mer flexibla för att kunna leverera både stora och små ”batcher”. De vill kunna producera på efterfrågan, på kort tid och utifrån en ekonomisk lösning som sparar material, avslutar Ellinor Niit.

Högskolan i Borås