Svenska e-handlare bildar en ny organisation för att skapa en hållbar svensk e-handel.

I början av februari träffades en grupp e-handlare, bland dem Apotea, Ideal of Sweden, Bubbleroom, Skincity och Bygg Hemma, för att diskutera vad som kan göra e-handeln mer hållbar. Under mötet beslutades att bilda en ny organisation för hållbar e-handel.

Den nya organisationen, Hållbar E-handel, ska verka för en hållbarare svensk e-handel genom kunskap, kommunikation och samverkan.

Fokusera på hållbar leverans

Gruppen kom också fram till att det framför allt är en sak som branschen bör fokusera på.

– Det konsumenterna så starkt kopplar till e-handel idag är själva leveransen. Det är det som tydligt särskiljer e-handel mot traditionell handel, säger Pär Svärdson, vd på Apotea.

En av de fokusfrågor som den organisationen ska arbeta med är därför att göra det enklare för konsumenterna att välja en hållbar leverans.

Organisationen har också tagit fram ett ettårigt certifieringsprogram och kommer erbjuda alla som säljer via e-handel ett medlemskap, samt att utbilda och certifiera sig.

Läs mer