I veckan har Trafikanalys startat Transportläget, en snabb läges- och trendbeskrivning för att belysa hur coronapandemin påverkar landets transportsystem. Nu finns den första översikten klar över hur efterfrågan och utbudet av transporter påverkats.

– Trafikanalys kommer veckovis den närmaste tiden att publicera lägesbeskrivningen som tar ett helhetsgrepp över transportsystemet, något vi hoppas blir användbart för många. Avsikten är att på ett aktuellt och lättförståeligt sätt fånga vad som händer i transportsystemet under coronapandemin, säger Per-Åke Vikman, avdelningschef.

Den första sammanställningen av transportläget för vecka 18 visar att:

  • Vägtrafiken på de statliga vägarna minskade med 17 procent. Som kraftigast var nedgången i påskveckan (-27 procent). För den tunga trafiken var minskningen 7 procent vecka 18.
  • På järnvägarna minskade persontågstrafiken med 27 procent och godstågstrafiken med 14 procent.
  • Sjöfarten mätt i antal anlöp till stora svenska hamnar minskade med 28 procent för passagerarfartyg och 25 procent för lastfartyg.
  • Flyget mätt i antal starter och landningar på svenska flygplatser minskade med 84 procent.
  • I Stockholm och Göteborg minskade antalet trängselskattepassager med 14 procent för personbilar på båda orterna och för tunga lastbilar med 4 procent i Stockholm och 1 procent i Göteborg.

Alla siffror gäller i jämförelse med vecka 18, år 2019. Följ länken nedan för att hitta siffror för förändringar flera veckor tillbaka i tiden.

Här hittar du fler aktuella siffror över transportläget