I snart tio år har Tyréns upprättat solkartor till kommuner som vill visualisera potentialen för solceller på hustak. Men solkartorna har fört en tynande tillvaro. Nu är förhoppningen att en ny digital plattform ska sätta fart på användningen av dem.

Produktägaren Jonas Lindberg har nu utvecklat solkartorna och skapat en digital plattform med arbetsnamnet SunEngine.

Tanken är att i denna skapa en solkarta med en beräkningsmodell för villaägare och samtidigt ge utbildande information och matcha slutkund med rätt installatör.

I samarbete med KTH och Beteendelabbet arbetas nu för att ta reda på vad som krävs för att inte bara nå tekniskt bevandrade utan även den breda allmänheten.

Forskningsprojektet ska lanseras under våren 2021, men affärsutvecklingen fortsätter.

– Tyréns Solkarta är ett användargränssnitt som ska användas i samarbetet med KTH för att just kunna forska på hur vi ökar användarvänligheten. Vi laborerar för tillfället med olika paketeringar och affärsmodeller samt ser över möjligheterna för att underlätta utbyggnaden av solel i våra elnät. Vi har sått ett frö och hoppas skörda många frukter, säger Jonas Lindberg.

Tyréns