Toyota har påbörjat bygget av sin prototypstad Woven City. Det är en stad som ska byggas i trä, drivas av solceller och vätgas och testa innovativa mobilitetslösningar.

Woven City ska byggas vid foten av berget Fuji i Japan. Där togs nyligen ett första spadtag. Målsättningen med staden är, enligt Toyota, att förbereda för en ny tid där alla de olika former av ekosystem vardagslivet består av, kommer att vara sammankopplade med data.

När staden – som till stor del ska vara byggd i trä – är färdig ska omkring 2 000 personer bo där, bland dem forskare från hela världen som kan arbeta med sina egna projekt. Energibehovet ska lösas med hjälp av vätgasdrivna bränsleceller och solceller på taken.

Tre typer av gator

Som biltillverkare kommer Toyota att i Woven City testa olika mobilitetslösningar, som självkörande bilar. Där kommer att finnas tre olika typer av gator – för autonoma fordon, för fotgängare med personliga mobilitetsfordon och rena gågator.

Toyotas e-Palette kommer att användas för såväl transporter som leveranser. E-palette är det självkörande fordon som planeras att användas för transporter av personal och idrottare under OS i Tokyo.

Som ett komplement till detta kommer det även att finnas underjordiska tunnlar för godstransporter.

De boende ska, är det tänkt, få tillgång till den senaste tekniken. Det blir assistansrobotar, och hemmen ska utrustas med sensorer kopplade till ai-baserade system. Avsikten med detta sägs vara att hjälpa de boende att upprätthålla en god hälsa och att underlätta vardagslivet.

Toyota