På tisdagen invigdes en ny företagsforskarskola ”Future-Proof Cities” i vilken forskare tillsammans med näringslivet och samhällsplaneringen direkt ska implementera lösningar för en hållbar stadsutveckling.

”Future-Proof Cities” kommer bedrivas vid Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Mälardalens Högskola. Syftet är att utveckla lösningar för hållbar stadsutveckling.

Rent praktiskt kommer fyra doktorander vid varje högskola, i dialog med näringsliv och bland annat kommuner, arbeta med konkreta projekt för hållbar stadsutveckling. Det innebär att lösningar för en hållbar stadsutveckling kan implementeras och testas direkt.

– Vi kommer att prioritera stadsutveckling i medelstora städer, som Gävle, Västerås, Eskilstuna och Borlänge. Här är urbaniseringen också väldigt stark, men mycket av forskningen har hittills handlat om de stora städerna, säger Stephan Barthel, forskningsledare vid Högskolan i Gävle.

De tre högskolorna får 25.9 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att driva ”Future-Proof Cities” med inriktning på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i städer. Även näringslivet är med och satsar runt 25 miljoner kronor.

Högskolan i Gävle