I fredags öppnades Sveriges första klimatneutrala livsmedelsbutik i Visby. Det är också Sveriges första Noll CO2-byggnad överhuvudtaget.

Enligt Lidl är det världens första handelsbyggnad som ska vara klimatneutral under hela sin livslängd, från planeringsbordet och materialtillverkning till en framtida demontering.

Butiken har certifierats enligt två av Sweden Green Building Councils certifieringar: NollCO2 och BREEAM-SE Excellent.

Butiken är byggd i trä, med träpaneler, träväggar, träbalkar och trätak. På taket finns 780 kvm solceller samt 282 kvm gröna takytor, där det växer sedum, gräs och örter. Det gröna taket hjälper till att hantera dagvatten vid kraftiga regn. På tomten finns också två ekozoner och planteringsytor på cirka 1 450 kvm som bidrar till biologisk mångfald.

Butiken har även två laddplatser för elbilar och fyra för elcyklar.

Byggprojektet har krävt ett helhetstänkande genom hela processen där beställare, arkitekt och byggentreprenör har arbetat tätt, kring uträkningar, val av material, fasader, glasytor, isolering, solavskärmningar och energisystem och annat som kunnat reducera miljöpåverkan.

Livsmedelsbutiker har en särskild utmaning i att de har hög energiförbrukning, men det betyder också att de har stor potential i att återanvända spillvärme.

Betongplattan står för 30 procent av klimatpåverkan

I en intervju med Miljö & Utveckling säger Alexander Landborn, hållbarhetsansvarig på Link Arkitektur, att det mest överraskande var hur mycket mindre koldioxidpåverkan blev av att bygga i trä. Å andra sidan stod betongplattan för cirka 30 procent av byggmaterialens utsläpp.

Enligt Anders Landborn är det särskilt en sak som är avgörande om man ska lyckas bygga koldioxidsnålt.

–Om man börjar tidigt med livscykelanalyser skapas möjligheter att bygga en klimatsmart strategi. Idag görs detta först efter att projektet är klart, vilket lämnar lite utrymme för förbättringsmöjligheter. Det har vi tagit med oss från dessa projekt.

Enligt Lidl kommer de utsläpp som uppstått vid uppförandet av butiken att kompenseras genom elproduktion från solcellerna på taket, och solel från en annan anläggning.

Lidl