För första gången i Sverige testkörs nu två självkörande fordon från två olika tillverkare i samma testområde.

Det är två minibussar som ingår i projektet ”Ride the future” som på tisdagen började trafikera Campusområdet i Linköping. Det ör första gången två självkörande fordon testas på samma plats och interagerar med varandra.

Syftet med forskningsprojektet är att utvärdera om självkörande minibussar i framtiden kan fungera som komplement till vanlig kollektivtrafik och konkurrera med den privatägda bilen.

Minibussarna, som körs på el, rymmer mellan 10–13 passagerare vardera och kör en 2,1 kilometer lång slinga med totalt 8 hållplatser inom Linköpings universitetsområde.

En säkerhetsförare finns ombord för att övervaka körningen, ta emot och ge service till resenärerna.

De självkörande bussarna är ett regionalt utvecklingsprojekt i samverkan mellan Akademiska Hus, Linköpings kommun, Linköpings universitet, RISE, Linköping Science Park, Transdev Sverige, VTI och Östgötatrafiken.

Linköpings kommun