Nordens största fasadintegrerade solenergianläggning, som omfattar 3500 kvadratmeter, kommer att installeras på en fastighet i Jönköping.

Det är Lustgården Ädelmetallen AB som beställt anläggningen som består av svarta tunnfilmssolceller med en sammanlagd installerad effekt på 450 kW, vilket beräknas ge ungefär 250.000 kWh el per år.

Fasaden kommer alltså både att fungera som producent av el och som klimatskal. De fasadskivor som kommer att användas är utvecklade av Soltech Energy.

Många tester

Sara Klingberg, teknisk chef på Soltech Sales & Support, är innovatören bakom företagets fasadskiva. Bakom utvecklingen ligger mycket arbete där man testat både att använda standard-solcellspaneler och specialtillverkade sådana, utan att få ett utseendemässigt lyckat resultat.

Lösningen blev en passbit i laminat, som ser ut som en del av solcellspanelen. Dessa används tillsammans med standardpaneler med tunnfilmssolceller, vilket ger ett enhetligt utseende på hela väggen.

Sedan tidigare finns endast en större fasadinstallation av solceller i Sverige. Det är BAE Systems Hägglunds solcellsfasad i Örnsköldsvik med 2500 kvadratmeter.

Enligt Soltech Energy är det även fördelaktigt ur ren kostnadssynpunkt att sätta solceller på fasaden. Den fasad som ska sättas upp i Jönköping har ett marginellt högre pris än en vanlig putsad fasad eller plåtfasad. Det är också betydligt billigare att installera solceller på en fasad än på ett tak. Förutom att producera el fungerar solcellsfasaden dessutom som en extra isolation.

Soltech Energy