Trots att klimatfrågan är mer aktuell än någonsin hänger inte teknikutvecklingen med. Antalet svenska patentansökningar för att utveckla klimatsmart teknik minskar för tredje året i rad. En liknande nedåtgående trend syns även i andra länder som USA, Japan och Tyskland, enligt ny statistik från Patent- och registreringsverket, PRV.

Patentansökningarna ökade stadigt från 1990-talet och fram till 2013, men sedan dess har utvecklingen mattats av. 2013 toppade svenska patentansökningar inom klimatsmart teknik med 402 stycken. 2016 hade de fallit till 268.

– Patentansökningar är en termometer på innovationskraft och vilka affärsmöjligheter tekniken ger. Trots att vi behöver klimatsmarta tekniker ser vi en stagnation i ökningen, säger Peter Strömbäck, generaldirektör på PRV, till Ny Teknik.

Klimatsmart teknik täcker ett brett fält. Allt ifrån energikällor och kraftöverföring, transport och frakt, produktion av varor, anpassningar till klimatförändringar, klimatsmarta tekniker i byggnation, smart elektronik, avfallshantering och tekniker för lagring av växthusgaser.

Ericsson, Scania och Volvo står för majoriteten av de svenska patentansökningarna. De områden som har störst andel ansökningar är transport och frakt, följt av smart elektronik.

Även globalt faller antalet patentansökningar i flera länder, bland dem USA, Japan och Tyskland. Däremot sker det en kraftig tillväxt i Asien i stort och då framför allt i Kina och Sydkorea. Särskilt inom fotovoltaisk produktion, det vill säga solenergiteknik. Enligt PRV kan dock avmattningen i vissa länder vara naturlig och bero på att det alltid sker en viss stagnation efter en kraftig tillväxtfas.

PRV