Många är nöjda med att arbeta på distans och tror att de kommer arbeta hemma några dagar per vecka, även efter att pandemin är över. Det visar en undersökning med tio svenska myndigheter, universitet och företag. Undersökningen tyder även på att kontoren kommer få en annorlunda roll.

Det är forskare vid K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, som frågat personalchefer och medarbetare vid tio organisationer, hur de tror att förändrade res- och arbetsmönster under pandemin påverkar arbetslivet på längre sikt.

Slutsatserna är tydliga, säger Lena Winslott Hiselius, som tillsammans med Peter Arnfalk vid Lunds universitet, gjort studien.

− Allt pekar på fortsatt färre tjänsteresor och färre pendlingsresor, även efter pandemin, säger Lena Winslott Hiselius.

Flertalet av de personalchefer och medarbetare som har svarat på forskarnas frågor anser att distansarbete och digitala möten fungerat väl. Många är därför beredda på att i alla fall delvis fortsätta jobba på distans efter pandemin. I genomsnitt tror de intervjuade på 2,2 dagars arbete på distans per vecka. Hos statliga myndigheter är viljan till distansarbete högst: 2-3 dagar per vecka i snitt.

De intervjuade tror också att kontoren kommer få en något annorlunda roll efter Corona. Att de blir mer av en kreativ plats som man får energi och inspiration av att besöka, där merparten av tiden läggs på formella och informella möten och mindre tid läggs på rent kontorsarbete.

Det betyder att behovet av kontorsytor förmodligen kommer att minska.

− Förändrade arbets- och resmönster kan utgöra en stor besparing för många arbetsgivare som både kan minska kostnaderna för anställdas resor och för verksamhetens lokaler, säger Peter Arnfalk.

Enligt studien innebär det också att kontoren i högre grad behöva anpassas med utrustning och utrymmen för digitala möten.

Coronapandemins effekter på arbete, kontor och resor