Nyligen visade Scania upp ett nytt konceptfordon för framtidens urbana transporter, NXT, som är byggt med modulsystem.

Fordonet har två drivmoduler som kan anslutas till enheter anpassade för persontransporter, varudistribution alternativt sophämtning, vilket alltså innebär att fordonet kan utföra varierande arbetsuppgifter. Det kan ta pendlare till och från jobbet på morgon och kväll, leverera varor under dagen och hämta sopor nattetid.

Fordonet är åtta meter långt och byggt i komposit vilket gör att vikten är mindre än åtta ton. Det är helt elektriskt med batteripacket placerat under golvet och har teknik för automatisering.

Scanias VD Henrik Henriksson säger att fordonet ligger en bit in i framtiden, troligen först 2030 och framåt, men att man vill visa vad som ligger inom räckhåll.

– Vi på Scania kan inte rita om hela transportsystemet för städer. Men det vi kan göra är att inspirera till förändring och det är tanken bakom NXT – att börja tänka på transporter och fordon på ett annat och mer hållbart sätt, säger Henrik Henriksson.

Scania