Volkswagen Group Components har utvecklat en prototyp för en mobil laddningsrobot. Dess uppgift är att helt automatiskt ladda elbilar på parkeringsplatser.

Laddningsroboten – som startas via en app eller Car-to-X-kommunikation – sköter hela laddningsprocessen helt utan mänskliga ingrepp. Den tar sig på egen hand fram till den bil som ska laddas och börjar kommunicera med den. Roboten öppnar locket till ladduttaget, ansluter laddkabeln och kopplar ur den igen efter slutfört uppdrag.

Laddningen sker från en mobil energilagringsenhet som kopplas samman med bilen som behöver laddas.

När laddningen av en bil är klar hämtar roboten upp lagringsenheten och kör tillbaka den till en central laddstation.

Lösningen gör, menar Volkswagen, det möjligt för operatörer av parkeringsplatser att snabbt och enkelt elektrifiera varje parkeringsplats. Robotens kompakta mått gör att den passar perfekt på trånga parkeringsplatser som saknar laddinfrastruktur, till exempel i underjordiska parkeringsanläggningar.

Laddningsroboten är ett av de visionära laddningskoncept som Volkswagen-koncernen hoppas kommer att utöka laddningsinfrastrukturen under de närmaste åren. Avsikten är att integrera den mobila laddningsroboten i ett övergripande koncept.

Volkswagen Group Components