Miljö Online Trend

Miljö Online Trend

Sedan 1997 har Miljö Online omvärldsbevakat och rapporterat om nyheter om miljö- och hållbarhet för professionella användare. Under dessa år har flödet av händelser och nyheter inom miljö och hållbarhetsområdet blivit allt rikligare och det är ofta svårt att urskilja de mönster som berättar om vad som egentligen är viktigt. Därför tar vi nu nästa steg och introducerar en helt ny tjänst – Miljö Online Trend.

Miljö Online Trend är till för dig som arbetar strategiskt eller i någon form av ledningsfunktion med miljö- och hållbarhetsfrågor och som har behov av att:

 • ha koll på trender inom miljö- och hållbarhetsområdet
 • få en djupare insikt i hur hållbarhetsfrågor utvecklas över tid
 • få bättre förståelse för hur du kan leda hållbart

Med hjälp av en väl utarbetad arbetsmetod gör vi regelbundna trendspaningar och analyser, som är tänkta att fungera som en karta för dig som behöver ha koll på utmaningarna idag och inför framtiden. Den hjälper dig att förstå hur omvärlden påverkar din egen verksamhet.

Tendenser utvecklas till trender

Trender startar ofta som en marginell företeelse, som sedan kan ta olika riktningar. Trenden kan avta, stagnera eller växa sig allt starkare och nå en ”tipping point” och övergå till att bli en etablerad företeelse – ett mainstream beteende. Nedan beskriver vi vår metod för att hitta och analysera nya trender.

En trend kan sägas bestå av många relaterade händelser som tillsammans ger upphov till en långsiktig skiftning i till exempel intressen, behov och attityder. Utvecklas trenden positivt når den efterhand allt fler människor, företag, institutioner och länder.

Så här gör du för att bevaka trender

Följ de specifika ämnen och branscher du är intresserad av. Då får du en bred bild av vad som är på gång inom just det området (se ämnen).

Du hittar aktuella spaningar i huvudmenyn under Trendspaningar och i högerspalten.

Har du behov av att följa specifika företeelser inom en viss bransch eller ett ämne – använd funktionen Trending keywords, som du hittar i högerspalten vid våra trendspaningar. Denna funktion kommer att utvecklas och bli mer användbar över tid.

I en trendanalys går vi djupare in i en identifierad trend och tittar närmare på hur och varför trenden har utvecklats.

Miljö Online Trend bevakar följande områden:

 • Mobilitet & transport
 • Turism & Besöksnäring
 • Fastighet – Byggande – Boende
 • Hållbara städer
 • Hållbara material
 • Mode & Design
 • Handel & Konsumtion
 • Livsmedel
 • Digitalisering & AI
 • Innovation
 • Energi
 • Hälsa
Under rubriken Strategi & Ledning ger vi dig koll på nya intressanta rön om hur man leder en organisation framåt, på ett hållbart sätt.
Trendmapper är ett nytt avancerat sätt att följa trender över tid. Lansering sker inom kort.