I april nästa år kommer Linköpings universitet att ordna ett spel med omkring 100 deltagare som ska ge insikter om vad klimatförändringarna kan komma att innebära för beslutsfattande.

”Megagame om klimatförändringarna”, som är ett storskaligt brädspel, kommer att spelas under en dag i april nästa år.

Spelet utspelar sig i Östergötland. Det börjar 2020 och kan komma att hålla på ända fram till 2100. Deltagarna spelar olika lokala aktörer, som politiker, representanter för näringslivet och lokalbefolkning. När klimatet förändras ställs de inför nya situationer och måste fatta svåra beslut.

Ställa om tillvaron

– Ett syfte med spelet är att få deltagarna att reflektera kring vad som krävs för att ställa om tillvaron i samband med klimatförändringarna. Vi vill också veta mer om beslutsfattande i en framtid som kännetecknas av ett osäkert klimat, förklarar forskningsledaren Ola Leifler.

Osäkerheten gäller inte bara det fysiska klimatet, utan också det politiska, där saker som flyktingströmmar, matbrist och vattenbrist kan påverka.

Ett ytterligare syfte med att arrangera ett megagame är att se om det fungerar att studera beslutsfattande med hjälp av den här typen av spel. Vidare vill man ha svar på om det är ett bra sätt att förmedla kunskap om klimatförändringarna.

Ola Leifler och Magnus Persson, som är projektledare och spelskapare, ser gärna att personer som arbetar i näringsliv, kommuner och institutioner i Östergötland deltar i spelet i april.

För att få spelet så realistiskt som möjligt har man tagit hjälp av SMHI och använder deras data för att simulera klimatförändringarna.

Linköpings universitet