Vad är en smart stadsdel? Vilka krav kan ställas på en smart stadsdel och vilka verktyg finns det för att skapa den? Det var några av de frågor som diskuterades på en workshop arrangerad av BeBo och Belok i början av oktober.

Deltagarna såg bland annat ett behov av kompetenshöjning hos kommunerna vad gäller utvecklingen av smarta stadsdelar. Vidare diskuterades affärsmodeller och data. Vem äger exempelvis data i en smart stadsdel?

Under workshopen framkom också en lång rad önskemål från deltagarna, på sådant som kan vara till hjälp vid utveckling av smarta stadsdelar. Bland annat att i ett tidigt skede få hjälp att sätta målbilder i utvecklingen, förstå vad för satsningar som gör mest nytta, samt få rekommendationer kring hur processen mot en smart stadsdel kan genomföras.

Några andra önskemål gällde att utgå från fastighetsägarnas verkliga behov, samt att involvera småhussektorn och dess behov. Goda exempel, hjälp med upphandling och initiativ för att sammanföra intresserade aktörer, efterfrågades också.

Pressmeddelande Belok

Resultat – analys smarta stadsdelar

Arbetscanvas smarta stadsdelar