Malmö arbetar för att skapa mobilitetshubbar runt om i staden. Parkeringshus och parkeringsplatser ska kopplas ihop med bilpooler, hyrcyklar och elsparkcyklar. Just nu ses över vilken digital lösning som ska användas och vilka konkreta platser som är mest lämpade, där plats kan reserveras för delningsbara fordon.

Tanken är att kombinerad mobilitet ska göra det enklare för resenärer att välja gröna alternativ för att transportera sig vidare i staden.

Förhoppningen är att projektet ska vara klart att sättas i gång inom ett par år.

– Tekniken är egentligen ganska enkel. Svårigheten är att få alla aktörer att vilja vara med. Det gäller att alla vill interagera och dela data, säger Andreas Schönström, (S) ordförande i tekniska nämnden i Malmö.

En önskan inför framtiden är att såväl andra skånska städer som städer på den danska sidan av sundet ska gå med satsningen.

– Mobilitetsaktörerna finns på båda sidor sundet idag och vi bedömer att det är ganska okomplicerat att koppla ihop dem, säger Andreas Schönström. Problemet är snarare de offentliga aktörerna. Det som också ofta tappas bort i diskussionen är att storstäderna inte är problemet. Det är våra mindre grannkommuner som inte alls jobbar med dessa frågor.

News Öresund