En ny reseapp, som utvecklats lokalt i Skattungsbyn i Dalarna, ska ge underlag för en kollaborativ kollektivtrafik i byn, med samåkning både i buss och privata bilar.

Det är byns byutvecklingsförening som genom ett omfattande utvecklingsprojekt skapat en ny reseapp.

Tanken är att invånarna skall starta en kollaborativ kollektivtrafik som är anropsstyrd och i tjänsten ska det gå att hitta och lägga in både privata resor och kommunala serviceresor.

Om man behöver skjuts eller den som har tänkt åka själv kan tala om det i gruppen och sedan kan man som medpassagerare boka in sig för att följa med. Det skall även gå att lägga in resor med skolbussar eller vårdtransporter i tjänsten.

Kåge Olsson från Skattungbyns byutvecklingsförening säger att det är tvunget att ha en välfungerande privatbilism på landsbygden, men att kollektivtrafiken kan fungera som ett komplement. Förhoppningen är att den nya resetjänsten ska ge både ekonomiska och miljömässiga besparingar, men även bidra till att etablera nya sociala kontakter och bygga på det lokala förtroendet.

Land