Det blir LINK arkitektur som får uppdraget att rita Sveriges första fossilfria förskola som ska byggas på Hisingen i Göteborg.

Förskolan Hoppet är ett innovationsprojekt för fossilfri byggnation, som drivs av Göteborgs Stad, och som ska sätta en standard för framtida byggprojekt. Det är en viktig kugge i arbetet med att nå Göteborgs mål om en klimatneutral stad år 2030. Det första målet i projektet är att bygga en förskola där inga fossila ämnen ska användas någonstans i kedjan, vare sig i material eller produkter.

– Det är som att lägga ett nästintill omöjligt pussel, men i nära samarbete med experter, innovatörer, entreprenörer och leverantörer ska vi ta det i mål, säger Anders Hall, byggprojektledare på Göteborgs Stad.

– Det är fantastiskt att en så stor aktör som Göteborgs Stad redan idag, 10 år före sitt eget mål om en klimatneutral stad, satsar på ett fossilfritt projekt som ska sätta standarden för framtida byggprojekt. Med detta uppdrag har vi nu glädjen att driva två av Sveriges största och mest ambitiösa klimatsmarta projekt, säger Alexander Landborn, hållbarhetsansvarig för projektet på LINK arkitektur i en kommentar.

LINK arkitektur har sedan tidigare erfarenhet av byggprojekt med låg klimatpåverkan efter att ha ritat Sveriges första NollCO2-byggnad i Visby.

Nu går projektet in i ett praktiskt skede då LINK ska projektera förskolan som därefter ska uppföras av byggföretaget Derome. Den nya förskolan ska enligt planen stå klar 2021.

LINK arkitektur