Skogsråvaran lignin anses av forskare kunna bli en viktig byggsten för att nå ett fossilfritt samhälle. Men trots att försök med lignin i många olika produkter pågår – i allt ifrån konstgräsplaner, till asfalt, biodrivmedel och smink – är det fortfarande oklart vad materialet ska användas till.

Lignin är ett slags förhårdnat trä eller så kallat vedämne som förekommer tillsammans med cellulosa i alla högre växter. Ämnet fungerar som ett ”klister” som binder fiber och ger styrka till träd och växter.

Idag är lignin en biprodukt vid framställningen av pappersmassa och eldas mestadels upp för att försörja massabruken med ånga, som bland annat används för att producera grön el.

Men ämnet skulle kunna ha ett betydligt högre värde, ekonomiskt och miljömässigt, om det togs tillvara på andra vis.

– Flera aktörer använder och experimenterar med lignin för att ta fram nya applikationer, berättar Maria Ölmhult, projektledare på RISE och LignoCity.

Testas i en mängd olika produkter

Lignin testas nu bland annat som komponent i bioplast och biodrivmedel, och som bindemedel i asfalt. Andra tänkbara användningsområden är kolfiber, uv- och brandskydd, plywood, smink, läkemedel och vanillin. Det mesta är ännu på forsknings- och utvecklingsstadiet.

I Göteborg har en fotbollsplan med lignin som bas börjat läggas. Förhoppningen är att lignin ska kunna användas som bas i konstgräsmattor i större skala och ersätta gummigranulat. En fördel med att använda lignin är att det kan dammsugas ur basen och bytas ut vid behov.

Nationellt sett arbetar man på flera håll för att finna värdefulla användningsområden.

– Vi kan producera upp till ett ton lignin i timmen. Det är en förhållandevis liten mängd, men stor nog för att hjälpa företag utforska materialet för att skapa nya produkter, säger Maria Ölmhult.

Lignocity

Göteborgs-Posten