En lite bortglömd faktor vad gäller solcellslösningar är hur miljövänliga de är ur ett livscykelperspektiv. Den svenska tillverkaren Midsummer har låtit göra en LCA över sina solpaneler och hävdar att koldioxidavtrycket bara är en tiondel av det från kiselbaserade solpaneler som tillverkas i Kina.

Enligt Midsummer beror det på att deras solceller inte består av några tunga glas- eller aluminiummaterial, vilket minskar materialkonsumtionen. Det ljusabsorberande CIGS-skiktet är dessutom extremt tunt.

Det gör att tillverkningsprocessen snabb, med en låg energiförbrukning. Energin som används för tillverkningen i fabriken i Järfälla är dessutom förnybar.

Midsummer har specialiserat sig på diskreta solcellstak som kan installeras på såväl plåttak, takpannor och stora fabriksbyggnader och som även kan ersätta papptak.

Studien har genomförts av miljökonsultbolaget Miljögiraff AB och är verifierad av tredje part.

Midsummer