Generation Z, född mellan mitten av 90-talet till cirka 2005, framställs ofta som miljö- och klimatmedveten. Men det stämmer inte helt, enligt en undersökning som har analyserat generation Z.

I en rapport har analysföretaget Kairos Future kartlagt den unga generationens värderingar. Temat för rapporten är hur olika upplevelser och händelser påverkat generation Z och hur de kommer att påverka framtiden.

De som tillhör generation Z beskrivs ofta som politisk engagerade, bland annat då i miljö- och klimatfrågor. Men det stämmer bara till viss del, enligt Rikard Molander, analytiker på Kairos Future.

– Det finns ju ett gäng som är miljöengagerade, men de är inte en majoritet, de är en stor minoritet, men många prioriterar annat. Den största gruppen är inte politiskt engagerade över huvud taget, för dem handlar det mer om att säkra sin egen framtid, säger Rikard Molander till SVT.

Det politiska engagemanget tar sig även uttryck på ett nytt sätt, gentemot tidigare generationer, framför allt i ett större engagemang i sociala medier.

Moral viktigast

Istället för just klimatfrågan är det frågor om etik och moral som väcker störst intresse bland de som tillhör den här generationen, och då i synnerhet regler för vad man får och inte får göra, främst på det personliga planet, men även som företag. För företag är det till exempel inte ok att marknadsföra vad som helst, som onyttigheter och spel.

Det finns även en tydlig tendens att det lokala och familjära engagemanget ökar i generation Z, säger Rikard Molander.

En annan sak som tydligt präglar generation Z är att de har ångestrelaterade problem. Hela 73 procent uppger att de har problem med ångest, vilket bland annat kan bero på att man jämför sig för mycket med andra.

Kairos Future