I höst börjar KTH bygga upp en digital öppen labbmiljö för att utveckla framtidens smarta transporter.

För att testa nya transportlösningar ska en kopia av KTH:s campus byggas upp som en digital demonstrationsplats.

Miljöerna byggs med augmented reality (AR) som innebär att element från verkligheten blandas med digitala element. Fem AR-miljöer längs två vägar på KTH Campus – Brinellvägen och Drottning Kristinas väg, ska konstrueras.

I demo-miljöerna ska innovationer som kräver systemlösningar testas. Bland annat teknik för autonoma fordon, elektrifierade vägar och kommunikation mellan fordon och infrastruktur.

Komplex samverkan

Nicole Kringos, projektledare och professor i vägteknik ger ett exempel på hur komplext ett område kan vara.

– För exempelvis vägars infrastruktur handlar det om rad kunskapsområden som samverkar – materialforskning, mobilitet, eldistribution, underhåll och energiförbrukning.

– Den avgörande frågan är vilken funktion som den tekniska lösningen ska fylla och vad som krävs för att den ska fungera långsiktigt och hållbart.

Tre forskningscentra vid KTH deltar, Road2Science, med fokus på vägars infrastruktur, ITRL, med inriktning mot fordonsteknologi och intelligenta transportsystem och ICES, som bidrar inom området inbyggda system och digitalisering.

– Varje centra involverar sina respektive externa samarbetspartner. Tanken är att fylla på och knyta till oss ytterligare partners, säger Nicole Kringos om projektet som invigs 25 augusti.

KTH