Svenskarna äter mindre kött, samtidigt som en större andel av det kött vi äter är svenskt. Det visar statistik från Jordbruksverket.

Under 2019 minskade förbrukningen av kött med 2,3 procent, vilket motsvarar 2 kilo. Det innebär att vi nu i genomsnitt äter 81,9 kilo per person, vilket är i nivå med förbrukningen 2004.

Störst var minskningen av griskött, som nu är nere på samma nivå som i mitten av 1980-talet. Andelen nötkött låg ungefär på samma nivå som 2018. Förbrukningen av matfågel ökade något. Marknadsandelen för svenskt kött ökade och var förra året 68 procent.

Minskningen av köttkonsumtionen är en längre trend som pågått sedan 2017. De årliga minskningarna är -2,4 procent (2017), -2,2 procent (2018) och -2,3 procent (2019). Toppen på köttkonsumtionen nåddes 2016 med 87,8 kilo.

Vad gäller mejeriprodukter varierade utvecklingen, vi konsumerade lite mer ost och smör men mindre mjölk och yoghurt. Vad gäller mejerivaror var den svenska marknadsandelen 70,4 procent, vilket är en minskning jämfört med 2018.

Äggförbrukningen minskade något men samtidigt var 97,5 procent av alla sålda ägg svenska.

Jordbruksverket