I Sverige används inte kork som fasadmaterial, men i vårt södra grannland Danmark testas det nu, tillsammans med aluminium, som fasad på ett parkeringshus.

Det är den danska arkitektfirman Vilhelm Lauritzen Architects som nu visar upp hur det nya parkeringshuset i Nordhavn i Köpenhamn är tänkt att se ut.

Fasaden kommer att täckas av 2 700 kvadratmeter kork i kombination med återvunnet aluminium.

När det står klart kommer det att bli Danmarks första stora byggnad med kork som fasadmaterial.

Fasadkork härstammar från korkbarken som skördas vart nionde år, varefter den återväxer. Den innehåller inga kemikalier eller gifter och absorberar mer koldioxid än den avger under en livslängd.

Korkfasade är också nästintill underhållsfri och dämpar naturligt vibrationer och buller, vilket är en stor fördel i just ett parkeringshus.

Vilhelm Lauritzen Architects