En europeisk undersökning visar att två av tre konsumenter föredrar förpackningar av papper och kartong framför de som är tillverkade av plast, metall eller glas.

Pappers- och kartongförpackningar rankas högre bland konsumenter då konsumenterna anser att de har fler fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv, som att de är komposterbara, bättre för miljön och lättare att återvinna.

Undersökningen visar att två tredjedelar av konsumenterna föredrar pappersförpackningar framför plast när de handlar online.

Glas ansågs av konsumenterna vara det att föredra som hållbart förpackningsmaterial, för varor som behöver skyddas.

De tillfrågade sade också att de var villiga att ändra sitt köpbeteende för att handla mer hållbart och till exempel undvika e-handelsföretag som inte använder återvinningsbara förpackningar.

Undersökningen har genomförts av Two Side bland 5 900 europeiska konsumenter.

Two Side