100 ansökningar kom in. Nu har sex projekt utsetts som får dela på Göteborg Energis hållbarhetsstipendium Tänk: Om.

Ett av projekten är CarbonCloud, som utvecklar en tjänst för att hjälpa producenter att få grepp om olika förpackningars klimatpåverkan. Målet är att ge tydlig, pålitlig information i förpackningars klimatavtryck. Tanken är också att konsumenten ska kunna informera sig om förpackningens på klimatpåverkan i butik.

Prisas gör också innovationen Potato Plastic, en biologiskt nedbrytbar och helt komposterbar plast gjord på vatten och potatis som bryts ner till helt naturliga beståndsdelar inom 2 månader. Materialet är anpassat för att tillverka engångsartiklar, och har hittills använts till bland annat plastpåsar och bestick.

Nanoheat är en teknologi som utnyttjar solenergin för att producera värme, utvecklad av forskare vid Göteborgs universitet. Värme produceras med nanoantennerna som placeras på transparenta ytor utan att ändra på ytans optiska egenskaper. Teknologin kan till exempel användas på fönster och glasfasader för att reducera enorma värmeförluster som byggnader upplever i kallt klimat, och därmed minska energiförbrukning och behovet av fossila bränslen. Teknologin finns ännu endast som en fungerande prototyp, men ska nu testas i större prototyper.

Ytterligare tre prisvinnare är:

Den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen som samlar över 80 000 deltagare. När deltagarna ska åt samma håll erbjuder de sina tomma platser till varandra i olika fordon och delar lika på kostnaderna, eller bjuder varandra. Tjänsten utvecklas kontinuerligt med nya verktyg för att underlätta för samåkning; allt från anslagstavlor till sociala medier. Det senaste verktyget är en app, som ökar med 1000 nya deltagare i månaden.

”Rösta med plånboken”– en podcast där du som konsument får reda på mer om hur företag och entreprenörer jobbar med hållbarhetsfrågor i sina verksamheter – något du indirekt kan bidra till när du köper en vara eller anlitar en tjänst. Projektet syftar till att upplysa människor om att de kan påverka sin omvärld genom att ”rösta med plånboken”, och därmed medvetandegöra sina val.

Eneryield utvecklar självlärande algoritmer baserat på senaste forskningen inom maskininlärning och kraftsystem. Eneryield analyserar stora mängder energidata för att identifiera, klassificera och finna grundorsaken till elkvalitetsstörningar.

Göteborg Energi