Illustration ur  rapporten Mobility hubs of the future.

Illustration: Mobility Hubs of the Future.

Forskningsinstitutet RISE har hjälpt två kommuner att ta fram koncept för framtidens mobilitetshubb.

I projektet har Linköpings och Nacka kommun samt bensinbolaget OKQ8 medverkat, med syftet att ta fram koncept för framtida mobilitetshubbar.

Syftet med projektet har varit att skapa en mobilitetshubb som svarar mot flera intressenters behov.

– Det viktigaste är att utgå från användarnas behov. Vad behöver de hjälp med, vilka tjänster kan de tänkas uppskatta när de är här? En mobilitetshubb är en plats där du har tillgång till och kan byta eller välja mellan olika transportslag, men det är också en plats där du får hjälp att lösa ditt livspussel, förklarar Maria Schnurr, senior forskare på RISE.

Förutom önskemål om att det ska vara varmt och ljust kan det handla om att mobilitetshubben ska erbjuda viss service, kanske i form av att det finns enklare maträtter att köpa.

Skapa mer liv i staden

Förutom den enskilda användarens behov kan kommunen ha mål om att invånarna ska bli mindre bilberoende, eller att skapa mer liv i staden. Samtidigt som drivmedelsföretaget vill utveckla sin affärsmodell och sälja varor eller tjänster för att de ska överleva i en framtid där färre kör bil.

En lärdom av projektet är att man måste utgå från varierande behov hos de människor som kan tänkas använda hubben, men även ta hänsyn till platsens förutsättningar.

Hubben ska också vara möjlig att förändra.

– Man behöver också bygga för flexibilitet, så att hubben enkelt kan förändras. Kanske för att människornas behov förändras, kanske för att det kommer nya färdmedel som ska testas, eller för en sådan enkel sak som att det ofta behövs mer yta för cykelparkering på sommaren än på vintern, säger Maria Schnurr.

Rapporten Mobility hubs of the future

RISE pressmeddelande