Lidl har startat byggandet av sin första helt klimatneutrala butik. Butiken är även ett pilotprojekt för Sweden Green Building Councils nya certifiering Noll CO2.

Målet med certifieringen är att butiken ska ha ett nollutsläpp av koldioxid under hela sin livstid, från ritbordet till rivning.

Enligt byggentreprenören Arriba har bygget en koldioxidbudget som ska följas på samma sätt som en kostnadsbudget. Det ska finnas deklarationer över allt material och alla transporter.

Stommen till butiken blir i trä och minsta möjliga mängd betong används i byggnaden. Butiken kommer att få energisnål belysning, solcellsanläggning och växtlighet på butikens tak som eko-zoner för insekter och fåglar samt laddstationer för elbilar och cyklar.

Tidigare i somras berättade Miljö Online om att Lidl i september öppnar sin första energicirkulära livsmedelsbutik i nederländska Woerden. Butiken kallas Lidl Zero och har 1 766 solpaneler på taket, system för lagring och återanvändning av värme och kyla, vilket gör den helt självförsörjande på el. Lidl har totalt 72 000 kvadratmeter solpaneler installerade på sina butiker runtom i Europa, men det här blir deras första helt energicirkulära butik, skriver Ny Teknik som refererar till tidningen Retail Trends.

Lidl